Aydınlatma Metni

Üst Grup İnşaat Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda

tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle
sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak
aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

Bu kapsamda temin edilen “AdSoyad, İmza, TCKN, EMail, Adres, Telefon, Satın Alınan Taşınmaz
Bilgileri, Kimlik Bilgisi, Satış Bedeli Ödeme Bilgileri” gibi kişisel verileriniz kanunun 5/2-c maddesindeki
sözleşmenin kurulması ve ifası hukuki sebebi doğrultusunda gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin
kurulması ve ifası amacıyla,

“Ad-Soyad, Telefon, E-mail” gibi kişisel verileriniz 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun kapsamında tarafınızdan onay alınmak suretiyle şirketimizin kampanyaları hakkında
bilgilendirme yapmak amacıyla ve 6698 sayılı kanunun 5/2a maddesi hukuki sebebine dayalı olarak,

“Kimlik Bilgisi Satın Alınan ve Taşınmaz Bilgileri” gibi kişisel verileriniz, adınıza şirketimiz tarafından
gerekli tapu işlemleri, satış vaadi sözleşmesi işlemleri, noter işlemeleri abonelik işlemleri gibi
işlemlerin yapılması, ayrıca şirket çalışanları adına tarafınıza ait işlemler için vekaletname çıkarılması
ve bu vekaletname doğrultusunda yetki verilen işlemlerin adınıza yerine getirilmesi amacıyla açık
rızanız doğrultusunda işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Üst Grup İnşaat Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen amaçlar ve açık rızanız
kapsamında aydınlatma metni ve açık rıza formunda ortaya koyduğunuz iradeniz doğrultusunda
Noterler, Tedarikçiler, İlgili site yönetimleri, banka veya finans kuruluşları, Proje ortakları Müşteriler,
Kanunen Yetkili Kamu veya Özel Kurumlar, Yurt içinde ve/veya Yurt Dışında Ortak ve İştirakleriyle
(ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla) belirtilen amaçlar
doğrultusunda veya resmi olarak talep edilmesi ya da gerekmesi durumunda Kanunen Yetkili Kamu ve
Özel Kurumlar ile Kanunun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Üst Grup İnşaat Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti “AdSoyad, İmza, TCKN, EMail, Adres, Telefon, Satın Alınan
Taşınmaz Bilgileri, Satış Bedeli Ödeme Bilgileri” gibi kişisel verilerinizi gayrimenkul satın alma iradesi
ortaya koyduğunuz aşamalarda “Gayrimenkul Talep ve Ön Tahsis Formu ve Gayrimenkul Satış Vaadi
Sözleşmesi” herhangi birisini doldurmanız ve teslim etmeniz suretiyle, “Kimlik Bilgisi ve Satın Aldığınız
Taşınmaz Bilgileri” gibi kişisel verilerinizi sözleşme yapma ve vekaletname çıkarılması için açık rızanız
ile bildirmeniz suretiyle toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle Üst Grup İnşaat Taah. San.
Ve Tic. Ltd. Şti ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

“AdSoyad, İmza, TCKN, EMail, Adres, Telefon, Satın Alınan Taşınmaz Bilgileri, Satış Bedeli Ödeme
Bilgileri” gibi sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında
Kanun kapsamında tarafınızdan onay alınmak suretiyle şirketimizin kampanyaları hakkında
bilgilendirme yapmak amacıyla işlenen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanun’unun 5/2-c ve 5/2-a maddeleri uyarınca kanuni zamanaşımı süreleri boyunca, açık rızanıza
dayalı olarak işlenen “Kimlik Bilgisi ve Taşınmaz Bilgileri” gibi kişisel verileriniz açık rızanızı geri
almadığınız süre boyunca işlenecek ve muhafaza edilecektir. Dilediğiniz zaman açık rızanızı geri
alabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak Üst Grup İnşaat Taah.San.Ve Tic. Ltd. Şti ye başvurarak; 6698 sayılı kanunu
öngördüğü yasal haklara sahipsiniz Kanunu öngördüğü haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak
Üst Grup İnşaat Taah.San.Ve Tic. Ltd. Şti ’ye iletmeniz durumunda Üst Grup İnşaat Taah.San. Ve Tic.
Ltd. Şti talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde Üst Grup İnşaat
Taah.San.Ve Tic. Ltd. Şti Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep
edebilecektir. Üst Grup İnşaat Taah.San.Ve Tic. Ltd. Şti tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve
aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda
bilgilendirildim.