Karbon Deposu: Ahşap

Karbon Deposu: Ahşap

Enerji elde etmek amacıyla fosil yakıtların kullanılması ile karbon ve karbondioksit gazlarının yoğun biçimde atmosfere salınımı maalesef küresel ısınma ve iklim değişikliğine neden olmaktadır.

Karbondioksidi yakalayıp depolamak ve muhafaza etmek mümkündür. Bununla birlikte iklim değişikliklerinin yavaşlatılması mümkün olacaktır.

Ahşap üretiminde oluşan CO2 emisyonu ihmal edilecek derecede azdır. Şöyle ki, ahşabın depoladığı CO2 miktarı ahşap ürünlerinin üretiminde söz konusu olan emisyondan çok daha fazladır. Ahşaptan yapılmış bir bina karbon deposu haline gelir, karbon yüzyıllarca bu yapılara bağlı kalabilir.

Çelik, beton gibi yapı malzemelerinin aksine ahşap kullanımı C02 emisyonuna neden olan bu ürünlerin yerini alarak emisyonları azaltacaktır.

Örneğin, 1 m² bir ahşap duvar inşa edildiğinde, yaklaşık 52 kg karbon depolama kapasitesi elde edilir. Malzeme olarak beton kullanıldığında ise, betonun üretilmesi yaklaşık 100 kg’lik CO2 emisyonuna sebep olacaktır.

Görünüşe göre, ağaç dikmek iklim etkilerini azaltmada tek yol değil; ağaçlardan elde edilen ahşabı kullanma şeklimiz de bir fark yaratabilir. Son çalışmalar, fiziksel mukavemeti arttırmak için ahşaptan ve çeşitli yapıştırıcılardan oluşan mühendislik ahşap ürünlerinin, mineral bazlı yapı malzemelerinden çok daha az karbondioksit emisyonu içerdiğini ve daha düşük maliyet gerektirdiğini göstermiştir. Enerji Ekonomisi dergisindeki yeni araştırmalar, Birleşik Devletler’deki, insan yapımı sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 10’unu oluşturan ve azaltılması en zor olan çimento ve çelik gibi enerjisi yoğun yapı malzemeleri yerine ahşap malzemelerin potansiyelini kullanmayı ön görüyor.

180 ülkede yapılan analiz, küresel ahşap ürünlerinin 2015’te 335 milyon ton karbondioksit dengelediğini tespit etti. CO2 emisyonu yoğun yapı malzemelerinin (örn. çelik ve beton) ahşap ürünleri ile değiştirilmesinin, emisyon etkileriyle karşılaştırılması çalışmasında, ahşap üretiminin CO2 yoğunluğunun (ton başına CO2 salınımı), metal ürünlerden % 20, demirden %50, çelikten % 25 ve çimentodan % 25 daha az olduğu bulundu.

Ahşap ürünler kullanım ömürlerinin sonunda geri dönüştürülebilir. Ahşaptan elde edilen enerji yenilenebilir enerjidir, fosil yakıtların yerini alabilir. Görünen o ki ahşap ürünlerin kullanımı, iklim değişikliklerini yavaşlatarak, COemisyonlarının azaltılmasında etkili bir çözüm olacak ve gelecekte yapı malzemesi olarak daha çok kullanılacaktır.

Haber Bültenimize Abone Ol

Paylaş